חיפוש

הלכות שבת כ"הררים התלויים בשערה" (חגיגה, א, ח). ואמנם הררי הלכות, ונושאים ותחומים, ועלול להיות שמרוב עצים אין רואים את היער. ננסה בשיעור זה להציג את היער, או בלשון אחרת: לשרטט מפת דרכים של הלכות השבת: מבנים, קטיגוריות, סיווגים, נושאים, מושגי יסוד – שיאפשרו לנו אח"כ, כשניכנס לכל תחום ותחום בעיון מעמיק, לדעת את ההקשר, מה לפנים ומה מאחור, באיזו מחלקה אנחנו וכל כיו"ב.

הרב תמיר גרנות 12.10.21

צפו בשיעור