חיפוש

סוגיה זו ראשיתה במשנה קלג ע"א ובגמ' עליה קלג ע"ב, אך רובה ככולה בדיוני האחרונים בעיקר מתחילת שנות השלושים של המאה ה-19, והיא נסובה סביב מרכיב הנראה לכאורה חיצוני למילה, ובעיקר סביב שאלת היחס בין המדע, והרפואה במיוחד – להלכה, ושאלות של פרשנות וסמכות – כפי שתראו. חלצו מתוך המקורות את ליבת הדיון, הציר העיקרי שלו, ואח"כ את ההיבטים המהותיים, הפרשניים, וגם ההסטוריים.

הרב תמיר גרנות 31.05.22

צפו בשיעור