חיפוש

בשיעור הרב דיבר על תורה של רבי נחמן מה אפשר לעשות כאשר יש צרה שלא מאפשרת להתפלל, שנלמדת מאסתר שלא יכלה להתפלל במשתה עם אחשוורוש בגלל הצלמים

הרב איתמר אלדר 12.03.24

צפו בשיעור