חיפוש

בשיעור הרב תיאר שלוש אפשרויות לקרוא את הפסוק "אכן אתה א-ל מסתתר אלקי ישראל מושיע", והקשרים בניהם.

הרב תמיר גרנות 20.02.24

צפו בשיעור