חיפוש

בשיעור, פרוספור יוני גרוסמן מדבר על משמעות חגיגת הפורים בשני מועדים שונים. על המסקנה העולה מפרק ט' של המגילה ועל המנהג שלנו כיום. בנוסף הוא מדבר על האופן בו הדיון על קביעת ימי הפורים מביע את המתח המסתתר שנמצא גם לאורך כל המגילה בין המרכז השושני למרכז הציוני בארץ.

הרב פרופ' יוני גרוסמן 14.03.19