חיפוש

בשיעור הרב דיבר על פסקה של הרב קוק שדנה בנושא של העלמות הרע כאשר הוא חלק מהכלל השלם, והופעתו רק כאשר מסתכלים במבט של פירוד

הרב תמיר גרנות 31.12.23

צפו בשיעור