חיפוש

בשיעור הרב דיבר על האלוקיות שבנשמה, והצורך לגלות אותה ולחשוף את העצמיות בכל המעשים, מחשבות ורגשות. מלבד זאת הרב תיאר שכאשר מתייחסים לעצמיות הפנימית, זה בעצם התגלות האלוקיות בתוך האדם ונבואה.

הרב תמיר גרנות 14.02.24

צפו בשיעור