חיפוש

הרב מבאר בשיעור זה פסקה של הרב קוק. כדי לבאר את הפסקה הרב מביא דברים של הרב עמיטל וכן את תגובתו של הרב צבי יהודה קוק. מה ההבדל בין אדם דתי לאדם שלם?

הרב תמיר גרנות 20.02.24

צפו בשיעור