חיפוש

בשיעור הרב תיאר את ההבדלים לפי תורת הרב קוק בין הדרך של ההליכה לפי התורה בכל החיים והתגלות האלוקים מתוך החול לבין סגירתו בתוך מרחב הדת וההשפעות של זה.

הרב תמיר גרנות 03.03.24

צפו בשיעור