חיפוש

בשיעור הרב תמיר מתייחס לפסקאות: אורות הקודש א', עמ' קעט. אורות הקודש א', פסקה עז'. העוסקת בחופש. איך מוגדר חופש לפי הראי"ה?

הרב תמיר גרנות 22.01.24

צפו בשיעור