חיפוש

בשיעור הרב תיאר איך חקירת העצמי מסייעת בהבנת העולם הפנימי ובעצם גם החיצוני כי בצורה הזו אפשר לזהות מה האמת ומה שקר טוב יותר.

הרב תמיר גרנות 07.02.24

צפו בשיעור