חיפוש

השיעור על המאמר "מה דודך מדוד" של הרב סולובייצ'יק, הרב מדבר על איש ההלכה האידאלי של הרב סולובייצ'יק בלימודו ובחוויתו.

הרב תמיר גרנות 18.07.22

צפו בשיעור