חיפוש

בלגעת ברוח השבוע כל אחד מהרבנים הציג את ראש השנה שלו. בהמשך הדיון התרחב לעבודת ה' ביראה בדורנו.

הרב מאיר ליכטנשטיין 24.08.21

צפו בשיעור