חיפוש

בשיעור הרב מביא את דברי הרמב"ן על מצוות השבת בעשרת הדיברות. ההבדלים בין זכור ושמור, קדושת השבת וכללים עקרוניים במצוות. כמו בכל שבוע, הרב מדבר על מה כל אלו יכולים ללמד אותנו מבחינה מעשית וציבורית.

הרב יובל שרלו 02.02.24

צפו בשיעור