חיפוש

מה הבדל בין תפיסתם של יעקב יוסף ויהודה על איך ה' מנהל ומתקשר עם העולם? איך זה קשור למחלוקת רבי עקיבא על רבן יוחנן בן זכאי ועל בקשתו: תן לי יבנה וחכמיה?

הרב תמיר גרנות 26.12.23

צפו בשיעור