חיפוש

פרשת אמור פותחת בפרשיית המועדים. בגלל רוח הזמן מצאנו לנכון לדון בקורבן העומר. נלמד על משמעות ההבדל בין שעורים לחיטים, על זמני הקצירה, ומשמעות ההנפה במקדש

צפו בשיעור