חיפוש

מעמד הכהונה והזהירות מהדרדרות מחמת המעמד. עלינו להפסיק להתייחס אל הבגדים באופן חיצוני ותחרותי אלא דווקא בימי ספירת העומר בהם אנו אבלים על מותם של תלמידי חכמים שלא נהגו כבוד זה בזה, עלינו להתחבר לזולת ולהתקדש.

הרב יוסי שוורץ 22.11.9

צפו בשיעור