חיפוש

למדנו יחד דרשתו של האדמו"ר מאיזבצא בעל המי השילוח על בינת הלב שיש לאדם בהתמסרותו למצוה המיוחדת לו ולשורש נשמתו שעליה האדם מוכן לתת את הכל.

הרב תמיר גרנות 22.08.21

צפו בשיעור