חיפוש

לקראת שנת השמיטה אליה נכנסנו אתמול: למדנו על המעבר שיש בין ימי השבוע לשבת וההקבלה שעושה ה'מי השילוח' למצוות השמיטה ועניינה ביחס לשאר השנים. הזהירות מפני כוחי ועוצם ידי והחשיבות בידיעה המוחלטת שלה' הארץ ומלואה!

הרב תמיר גרנות 05.09.21

צפו בשיעור