חיפוש

הפרשה שלנו מעוררת את שאלת אופן קבלת ההחלטות בחיינו. בחיפוש אחר רבקה - אליעזר בא בתפילה שבאמת יצליח למצוא את האישה הנכונה ויבחר נכון באישה שמתאימה ליצחק. מתוך כך ה'מי השילוח' מעורר בנו את הצורך להתפלל על קבלת ההחלטות שלנו שנצליח בהם. וזאת מתוך הצגת חמש נקודות מבט שונות על הבחירות בחיינו. (בהתבסס על הגמרא בברכות ח." על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" )

הרב תמיר גרנות 24.10.21

צפו בשיעור