חיפוש

דברי פתיחה והקדמה ללימוד בספר, והתחלנו בלימוד הדרשה 'כי יקרא קן ציפור לפניך' המשך בשבוע הבא בעז"ה..

הרב תמיר גרנות 15.08.21

צפו בשיעור