חיפוש

מה פשר הכיסויים השונים של כלי המשכן? האם בזמני המעבר והנסיעה קדושת הכלים נשארת? מה היחס בין תפקידם של בני קהת לתפקידי הכוהנים.

הרב תמיר גרנות 25.05.22

צפו בשיעור