חיפוש

בשיעור על פשט פרשת השבוע, הרב תמיר גרנות מבאר את המחלוקת שבין שמעון ולוי לבין שכם, בנוגע לאחותם דינה. על הקונפליקט בין יעקב אבינו לבניו, ועל השאלה הרטורית המהדהדת בסוף הפרשה.

הרב תמיר גרנות 11.12.19

צפו בשיעור