חיפוש

בשיעור הרב חוזר על תחנות מספר בראשית בהם מדובר על ההתנגדות לתרבות הכנענית.

הרב תמיר גרנות 27.10.21

צפו בשיעור