חיפוש

בשיעור ניסנו להבין מתוך הכתוב האם ישנו יחס חיובי או שלילי ביחס למעשה שרה להגר שפחתה. והאם ניתן מתוך פרשיית 'באר לחי רואי' להבין את פרשיית העינוי בצורה קצת אחרת.

הרב תמיר גרנות 13.10.21

צפו בשיעור