חיפוש

בשיעור הרב דן במקורות המבדילים בין מנחת העומר ושתי הלחם ומברר את מהות הספירה בעקבות ספירת ימי הזב ושנות היובל.

הרב תמיר גרנות 04.05.22

צפו בשיעור