חיפוש

בשיעור פשט פרשת השבוע, הרב תמיר גרנות מבאר את ההנחיות לציווי לחם הפנים, והמקומות בהם מופיע מלבד הפרשה. האם לחם הפנים הוא קרבן? או שמא רק חלק מכלי המשכן?

הרב תמיר גרנות 26.02.20

צפו בשיעור