חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום וברכה הרב שליט״א למדנו אתמול את פרק יט, והתחלנו את הפתיחה לפרק כ בספר יחזקאל אחד מהמאזינים בקש לדעת, ״איפה היו כל הצדיקים?״ האם כולהו ברשעי עסקינן מעבר להגיד לו שיחזקאל ניבא ממקום של מידת הדי,ן ולהכניס את איוב? חנניה מישאל ועזריה לסיפור נראה שאין לי תשובה מספיקה-יש לכבודו דעה ע״כ כל הישועות פנחס

תשובה

שלום וברכה

כלל גדול הוא בלימוד תנ״ך: אנחנו יכולים לדעת רק מה שהתנ״ך כתב. לא מה שהוא לא כתב.

כתיבת התנ״ך כמובן היא גם בין השורות, בשימוש במילים אלו ואחרות, בהשוואות למקומות אחרים וכדו׳ - אולם היא מוגבלת.

כל דבר אחר הוא השערות. גם להשערות יש חשיבות גדולה מאוד, אולם הן עדיין בגדר השערות.

הנביא בחר לא לכתוב בספרו על הצדיקים, ולפיכך אנחנו לא יודעים היכן הם היו.

אנחנו יכולים לשער.

אולי הם הושתקו, ולכן אין להם פה;

אולי זו לא נבואה שנצרכה לדורות;

אולי הזעזוע החורבן היה כה גדול, עד שאכן לא היו צדיקים בסערה הזו;

אולי יחזקאל מדבר אל התנועה העיקרית, אלה שאמרו ״נהיה ככל הגויים בית ישראל״, ולשם אנו צריכים לתת את לבנו.

ואולי אפשרות אחרת.

כל ההשערות האלה אפשריות, אבל אין אנו יודעים לאשורו.כל טוב ויישר כוח