חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב האם עניית אמן על ברכת נטילת ידיים של מישהו אחר מהווה הפסק בין נטילה לברכת המוציא? אם כן, מה נכון לעשות במקרה הזה רוב תודות

תשובה

שלום וברכהֿ


אתה יודע מספיק הלכה כדי לדעת שיש מחלוקת בעניין...

אני סובר שאין לענות אמן שכן הדבר מהווה הפסק. ״אמן״ זו מילת הסכמה או השתלבות בברכה של מישהו אחר - ואילו עכשיו אתה בברכתך שלך.כל טוב