חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

התורה היא הוראה לדרך חיים ולחיים ישרים ונכונים ועם ישראל מטרתו היא להראות לעולם שאפשר לחיות כעם בדרך התורה וזה הדרך הנכונה לחיות ולקיים חיי עם. אם כך מדוע לגויים חל איסור ללמוד תורה או לקיים מצוות, גם אם נניח שהם אינם מקבלים שכר זה עדיין הדרך הנכונה לחיות לא? מדוע אם כן עם ישראל צריך להיות אור לגויים ולהראות לעמי העולם איך לחיות אם בכלל הגויים אינם יכולים לחיות כך ואסורים על כך?

תשובה

שלום וברכה


זו שאלה כבדת משקל.

יש בתורה רבדים שונים. הפרשיות שאנו קוראים עכשיו בהחלט מכוונים גם לגויים. המבול בא בשל העובדה שהאנושות הצמיחה חברה של חמס, והשחיתה את דרכה על הארץ. עוד לא הוקם עם ישראל. הדבר מלמד על חלק מאוד משמעותי שיש בתורה המכוון כלפי האנושות כולה, ההתנהגות המוסרית, השוויון בפני החוק שהתורה חוזרת עליו כמה פעמים, ועוד ועוד.

ברם, ישנו רובד נוסף, שרובו הוא "בין אדם למקום", ששם מדובר על קשר אינטימי מיוחד עם הקב"ה ושם אין אנו מצרפים זרים. זוהי ברית מיוחדת בין עם ישראל ובין הקב"ה, ומי שאינו חלק מהמשפחה המיוחדת שלנו אינו רשאי להיכנס לקודש של ברית זו. היא דם אינה מכוונתה ללמד חיים תורה ישרים ונכונים, כי אם לקדש את עם ישראל בקדושה מיוחדת. אין שום סיבה שהם יאכלו אוכל כשר, יתעטפו בציצית וכדו'.


כל טוב