חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום. אחותי ובעלה התחילו ללכת לתפילה מעורבת (נשים וגברים ביחד) ביישוב שלהם. הדבר מציף אותי ומעלה בי אפילו כעס. כולנו התחנחנו על ברכי הישיבות השמרניות בציונות הדתית (שלא לומר "הקו"). כיצד עליי לנהוג? האם תפילה כזו מותרת הלכתית?

תשובה

שלום וברכה


שני נושאים מקופלים בשאלה חשובה זו.

ראשון בהם הוא האם תפילה מעורבת אסורה. איני מכיר ולו פוסק הלכה אחד המתיר תפילה מעורבת. לא זו בלבד, אלא שרבים כתבו גם על חובת מחיצה, והגרי"ד סולובייצי'ק כתב שזו חובה מדאורייתא (אם כי לא ברור לי מקורו). פוסקי הלכה מובהקים כתבו שאפילו למצוות תקיעת שופר אין להיכנס לבית כנסת כזה וכדו'. במרחב הקדושה ישנה הפרדה בין גברים ונשים, בין עזרת כהנים ועזרת ישראל (במקדש), וכדו'.

שני בהם הוא מה צריך אדם לעשות כאשר מישהו אחר נוהג שלא כשורה. אם יש בידך לשכנע - הידד. אם לא - יהיה נכון יותר לשמור את הכאב לעצמך, שהלוא הכעס הזה לא יביא ברכה לעולם, אלא להפך - ימשוך גם נושאים משפחתיים לסכסוך מעמיק, ומזה לא צומחים בדרך כלל דברים טובים. ובד בבד, לפעול באופן חיובי לחיזוק התפילה במניין הראוי על פי ההלכה, ולהימשכות אליה.כל טוב