חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום הרב, קוראים לי ריעות ואני בת 16 מירושלים. לאחרונה מעסיקה אותי הסוגיה של נשים ביהדות. רציתי לשאול אותך מדוע נשים לא מניחות תפילין? א. אני מכירה את ההסבר על זה שהאישה קרובה יותר לקב"ה ולכן לא צריכה, אבל אני אהיה כנה ואגיד שזה נשמע לי ממש שטויות. זה נשמע כמו תירוץ לא טוב שנותנים לילד. עד כדי כך לא השקיעו בהסבר מעמיק אלא זרקו איזה עצם לכלב שיירגע. ב. כביכול האישה לא מצווה. אני לא בקיאה לגמרי בגמרא שבנושא, אבל בפסוקים אכן מוזכר לשון זכר. מכאן נובעת השאלה, הרי גם ממצוות המזוזה מצוות בלשון זכר, ואישה עדיין מחויבת בה. כך גם שמע ישראל. בנוסף, בשפה העברית מקובל לפנות בלשון זכר כאשר פונים לקהל מעורב, וכיוון ששאר המצוות המוזכרות לעיל נשים גם מצוות בהן, נראה לי קצת תמוה שהתפילין נותר זנוח. ג. נגיד ונשים לא מצוות. הרי ישנן מצוות בתורה שנשים קיבלו על עצמן וברכתן עליהן אינן נחשבת ברכה לבטלה. מצוות הסוכה למשל, ומצוות השופר. אם כך, אין צורך לצאת בהתרסה כנגד נשים שכן בחרו לקיים את המצווה החשובה הזו. אוסיף עוד שאלה קטנה ברשותך🙂, מדוע נשים אינן יכולות לקדש את החתן בטקס החופה? נתקלתי בסוגיה במהלך דפדוף בעלון שבת שם ההסבר שהוצג אמר שהברכה של האישה פשוט לא שווה, וכמו שכנראה הבנת זה לא הסבר שמספק אותי. בנוסף, רציתי לשאול אותך מה דעתך על היחס אל נשים ביהדות. אני מקבלת רושם של סוג ב', חלק מן הסיבות הן הדברים שציינתי למעלה. גם בספרי הלכות שעיינתי בהן בבית שלי, נשים מוזכרות בסוף, בצד, כאילו אינן חלק מהסך השלם, ביחד עם חולים, ילדים, וגרים. (שהאחד האחרון לפעמים גם לא צריך להיות בנפרד). תודה רבה ואני מצפה בקוצר רוח לתשובה!

תשובה

שלום וברכה

ומועדים לשמחה,


השאלה שאת עוסקת בה מחייבת ספר שלם, שהלוא הנשים הם לפחות 50% מהאוכלוסייה, וכן והגברים, ויש אפוא צורך לכתוב שלושה ספרים: האחד – המשותף לגברים ונשים בעולמה של תורה, וכלשון חז"ל "השווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה"; השני והשלישי הם על הדברים הנפרדים והשונים – אחד על הנשים ואחד על הגברים. קשה אפוא לתת תשובה קצרה וממצה לשאלה החשובה ששאלת. על כן, אכתוב ראשי פרקים בלבד ביחס לנושאים שציינת, ואם תרצי להרחיב – אשמח:

  • אין אנו יודעים למה נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. הדבר מסובך הרבה יותר להבנה בשל העובדה שבהרבה מצוות שהזמן גרמן נשים דווקא חייבות, ועל כן השאלה מסובכת יותר. לא זו בלבד, אלא שהנשים עצמן נהגו בצורה שונה ביחס למצוות שעקרונית הן פטורות מהן: כולן שומעות תקיעת שופר, רובן נוטלות לולב, וכמעט אף אחת לא לובשת ציצית ולא מניחה תפילין. לאמור: התמונה מורכבת ומסובכת.
  • ניתנו לכך הסברים שונים. נקודת המוצא של כל ההסברים הוא שהתורה כותבת שני דברים משלימים ביחס לאיש ואישה. בפרק א היא כותבת על שוויון מוחלט בבריאה שלהם: "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם", והיא גם מדברת על ייעוד משותף: "ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה....". לאמור: אין כל הבדל. לעומת זאת, בפרק ב מדובר על הבדל מהותי מאוד בבריאה של האיש והאישה, המלמד שהם שונים מאוד. ואכן, בהלכה אנו מוצאים תחומים רבים שהם שווים לחלוטין, ותחומים שהם שונים מאוד. בכך היהדות אינה מקבלת את התפישות הקיצוניות לשני הצדדים: אלו הטוענים כי איש ואישה שונים מהותית וקיצונית, ועל כן יש להקצין את ההבדל המעשי ככל שניתן; אלו הטוענים לשוויון מוחלט בין האיש והאישה בשל הזהות המוחלטת ביניהם, וההבדל הביולוגי בלבד.
  • חז"ל למדו מן התורה כי ביחס לתפילין – יש לראות את ההבדל כדבר משמעותי. גם הם ידעו שחלק גדול מהמצוות כתוב בלשון זכר אך הכוונה מבחינה דקדוקית היא לכולם, ואף על פי כן הם חילקו בין מצוות שונות. אני לא יודע עד תום את הכללים שלהם, אולם יש לי אמון עצום בדבריהם, ומחויבות להם. כפי שכתבת, במשך הדורות ניסו לתת סיבות שונות לכך, וכל אחד יכול למצוא את מה שנראה בעיניו. אם אכן נראה בעינייך כי הסיבה של קרבת אלוהים ללא מצוות תפילין היא תירוץ דחוק – חפשי הסבר אחר מבין אלה שניתנו, ואפשר שלא נמצא כזה.
  • את צודקת לגבי הימנעות מהתרסה לגבי נשים שבחרו כן לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן. איני רואה מקום להתריס.
  • נושא הקידושין הוא אחר לגמרי. הוא לא קשור לשאלת המצוות. הוא קשור לקביעה המשפטית של התורה ביחס לקידושין. גם כאן יש תחום אחד של שוויון מוחלט – אי אפשר לקדש אישה בעל כורחה וחייב להיות רצון מוחלט שלה, ואי אפשר להכריח חתן לקדש אישה, ומעשה הקידושין חייב להיות מתוך רצון מוחלט; ויש תחום של הבדל: ההלכה קבעה כי יש במעשה הקידושין פעולה של נותן ופעולה של מקבלת, ובכך נוצרת קדושת הנישואין בישראל. אישה הנותנת טבעת לא זו בלבד שעושה מעשה שאין לו כל משמעות הלכתית – אפשר שהזוג למעשה מפגין את העובדה שהוא אינו נאמן לקידושין ההלכתיים. אשמח אם תקראי את המאמר שכתבתי על כך: https://bit.ly/3kHK2ev.
  • אין ספק שבמשך הדורות נדחקו הנשים למקום שאינו ראוי להן. יש לכך סיבות רבות. תפקיד העולם התורני כעת הוא לשוב לבירור היסודי – מה אכן הוא תוצאה של תהליכים היסטוריים שהיו נכונים לשעתם אולם אינם רלוונטיים כעת, ומה קשור קשר להבדל המהותי שבין גברים ונשים. את הראשון לבטל, ובשני – לדבוק, כחלק מהנאמנות להלכה.

כל טוב ומועדים לשמחה