חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

לכבוד הרב שליט"א אני כבר זמן רב עוסק בתורתו של הרב שג"ר ובעיקר אני עוסק בספרו בתורתו יהגה וכיון שעכשיו ראיתי בנטועים מאמר של הרב על עניין ההלכה במשנתו של הרב שג"ר נסתפקתי האם הרב שג"ר בגישתו ללימוד גמרא בדרך מדעית שחוץ מעניין נוסח וכדו' זה גם עניין של מאמרי חז"ל בראי ההיסטוריה דהיינו להסביר את דברי התנאים בצורה שונה מפרשנות האמוראים האם התכון שלפי כך יפסקו הלכה ועיין דוגמה בספרו על מסכת ברכות שמסביר את מחלוקת התנאים לגבי זמן ק"ש בלילה בצורה שונה מדברי הגמרא למרות ששם אין נפק"מ להלכה

תשובה

שלום וברכה


אני מעריך שהרב שג"ר כלל לא התכוון שיהיה שינוי בהלכה מכוחו של הלימוד ההיסטורי.

למעלה מכך, עצם העובדה כי התהליך ההיסטורי הביא להלכה כפי שהיא, על אף שייתכן שבמקורה היא כוונה אחרת, היא עצמה חלק מלימוד התורה, וחלק מהדרכים שבהם ההלכה מהלכת. אין מדובר בטעות היסטורית שיש לתקנה, אלא במעקב אחר הכוח היצירתי המיוחד לאורך הדורות, ועל כן הדברים מכוונים מאוד להלכה, ולא סותרים אותה.

האם הדברים ברורים ?


כל טוב