חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב 1. צלחת אשר משמשת לקליטת היין שנשפך מכוס ההבדלה, האם היא מוקצה בשבת? 2. אם כן, אם היא נמצאת בארון על צלחת אחרת, האם הצלחת השנייה היא מוקצה בשבת? 3. האם קערת מרק שנוהגים לאכול בה בסעודת מלווה מלכה, האם היא מוקצה בשבת? 4. מגרה מלאה סירים אבל יש בה תבנית פירקס המשמשת לחימום אוכל על הפלטה, האם ניתן לפתוח ולסגור את המגרה? רוב תודות

תשובה

שלום וברכה


א. היא אינה מוקצית.

ב לא.

ג. גם לא.

ד. בוודאי.

ההסבר: אין מדובר בצלחת יקרה באופן מיוחד או שהוקצתה למצווותה.


כל טוב