חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום אני לומד בצהריים בכולל אברכים הנמצא בבית כנסת ותיק, בבית הכנסת מתקיימת תפילת מנחה סמוך לשקיעה ומיד לאחר מכן תפילת ערבית המתחילה מיד אחר השקיעה, שתי התפילות הם בתוך שעות פעילות הכולל. המניין מבוסס על מתפללי בית הכנסת הותיק, אך לצורך השלמת המניין, הקהילה נעזרת באברכי הכולל. שאלתי היא האם כיחיד (יש תמיד מניין בלעדי), מוטב שאתפלל עם קהילת בית הכנסת, בזמן תפילת ערבית שאינו "ל"כתחילה", משום שמתחילים ערבית לפני צה"כ כאמור, או שמא מוטב להתפלל במניין מאוחר יותר בזמן הראוי? ישנם ראשונים שכתבו והביאם הביאור הלכה, שמקום הנוהג להתפלל כרבינו תם אחר פלג המנחה, הנמצא שם בזמן תפילת מנחה ויוצא לפני תפילת ערבית משום שהוא מקפיד על תפילת ערבית אר אחר השקיעה, חשיב כיוהרא, האם אצלי המקרה דומה, או שמא הראשונים דברו במקום שכולם נוהגים כרבינו תם שזמן ערבית מתחיל לכתחילה אחר פלג המנחה, אולם אצלי, הבעיה היא קריאת שמע לפני ברכותיה, שהיא בעיה לכו"ע, ואין כאן שיטת רבינו תם וכדו' המתירה לעשות כן לכתחילה, וכל המנהג לעשות כן מבוסס על דחק, או הרגל ותיק שכלל לא בטוח שהוא רלוונטי כיום. תודה רבה

תשובה

שלום וברכה


נראה כדבר פשוט שהדבר מותר לך, בדיוק מהנימוקים שכתבת בדבריך.

זה לא נחשב כיוהרא.

אמנם, יש מקום לשקול את החשיבות להתפלל במקום בו לומדים.

אבל נראה מסברא שקריאת שמע בזמנה שהיא מצווה מדאורייתא - קודמת.כל טוב