חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

האם מותר לתרום לארגון שמסייע לגויים עניים מאוד או במצב קשה אחר)כגון פליטים, חולים וכו), במצב שאין שם כלל יהודים כגון שהוא פועל במדינות שאין בהן יהודים או מטפל בבעיות שלא מצויות אצל יהודים

תשובה

שלום וברכה


בוודאי שמותר.

משעה שפסקה המשנה שמפרנסין עניי עכו״ם עם עניי ישראל משום דרכי שלום, היא קבעה למעשה שמותר, ובוודאי שבתנאים שמדובר בשאלה.

וזו זכות לאדם להיות שותף בעשיית טוב בעולם.כל טוב