חיפוש

בתחילת השיעור הרב שרלו מדגים מפרק י' את עיקרון עזיבת השכינה המוצג במעשה מרכבה ומבאר את תפיסת הקדושה היהודית הראויה. בהמשך הרב מדבר על התפיסות השונות בעם, בירושלים ובבבל, איתם נאלץ יחזקאל להתמודד בנבואותיו.

הרב יובל שרלו 14.03.24

צפו בשיעור