ראש השנה: 60,000 ₪ חנוכה: 15,000 ₪ פורים: 20,000 ₪ שבועות 45,000 ₪

60000 ₪

הקדש טלפונית - 07-33822095