בשבח והודיה ל-ה' יתברך זכינו לפתוח את שנת הלימוד הבאה עלינו לטובה. השנה עוצמת בית המדרש גדלה בזכות שיעור א הגדול ומספר תלמידים חדשים משאר השיעורים נאחל לנו הצלחה גדולה והגדלת אור התורה והפצתה ממחוזותינו ושיהיה לנו זמן אלול מועיל וממשמעותי.

מיקום: ישיבת אורות שאול תל אביב 09.08