פורים שמח! היו שותפים עמנו בחיזוק הישיבה ובתורתה של תל אביב לתרומות

מיקום: ישיבת אורות שאול 03.03