בשעה טובה, הישיבה פותחת את תוכנית "גשרים" המיועדת לבוגרי ישיבות.

07.04