ישיבת ההסדר מקיימת תפילות ערב שבת וקבלות שבת במוקדים שונים ברחבי בעיר.

נכתב ע”י מערכת שבתות, חגים, וימי חול

אחת למספר שבועות יוצאת הישיבה כל פעם לנקודה שונה בה אנחנו מקיימים תפילת ערב שבת במקום ציבורי ומאפשרים לכל מי שרוצה להצטרף. בנוסף, מפעם לפעם אנחנו יוצאים קודם שבת לקיים קבלת שבת מוזיקלית בפארקים שונים בעיר.