ביאור לקטעים נבחרים מהספר עין איה לצד קישור לפרשות השבוע ולמועדים, המחבר את הדברים למציאות חיינו. פירוש בהיר זה הופך את דברי הרב קוק לרלוונטיים יותר מתמיד.

נכתב ע”י הרב גיל דביר תש"ף 2020

שם ההוצאה דברי שיר
תש"ף 2020
מס’ עמודים 304
מק”ט 190417
סוג כריכה קשה

מה למדו הילדים מצורת האות נו"ן? מה אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לתלמידיו

לפני מותו? כיצד בירכו אנשי ירושלים את מביאי הביכורים? מה קרה לבת השכן

של רב ביבי? על מה התווכחו חזקיהו המלך וישעיהו הנביא? מדוע בירך רבי

אלעזר את החולה בעברית ובארמית? מה שרו החכמים בחתונת בנו של רבינא? –

וכיצד כל הסיפורים האלה מעצבים את עולמנו הרוחני והאמוני?

 

הספר עין איה הוא שער כניסה מופלא להכרת משנתו הרוחנית של הרב אברהם

יצחק הכהן קוק זצ"ל. בספר זה מבאר הרב את אגדות חז"ל ובאמצעותן מאיר את

הדרך ליחיד ולכלל בכל תחומי החיים: לאומיות ואוניברסליות, גלות וגאולה, ארץ

ישראל, חומר ורוח, ביטחון בה' והשתדלות, היחס בין הפרט לכלל, הנאות העולם

הזה, אמון האדם בכוחותיו ובתכונותיו הטבעיות, מוסר טבעי, עבודת המידות,

תורה ותפילה ועוד. הספר עיוני אי"ה מציע פירוש לדברי הרב, המסייע בחיבור

הדברים למציאות חיינו, לצד קישור לפרשות השבוע ולמועדים. פירוש זה הופך

את דברי הרב לרלוונטיים יותר מתמיד.

 

מדובר בשילוב מופלא, של תורה שבכתב, ביצירה המופלאה של קריאתה בפרשת

השבוע; דברי חכמים באגדה, שהם יינה של תורה; ודברי הרב קוק זצ"ל על דברים

אלה. כולם מבוארים בפשטות ומונגשים, ועוד יותר מכך - מסוגלים לחולל שינוי

בלב הלומד. זכה הרב גיל דביר הי"ו לקרב אותנו לשילוב המיוחד הזה... והדברים

מאירים ומשמחים, מעצימים ומקרבים, לריח ניחוח של ממש.

(מתוך דברי הברכה שכתב הרב יובל שרלו לספר)