הספר מברר את משנתו של הרב קוק בתחום עבודת ה' שבעת גאולה . מה התחדש במסורת ישראל בעקבות השינויים הגדולים שחלו על עם ישראל, ומהי ההדרכה הרוחנית הדתית לימים אלה?

תשנ"ו 1996

הוצאות קודמות

תיאור

 

מתוך דברי הרב שרלו בהוצאת המהדורה החדשה:
למעלה מעשרים שנים לאחר חיבור "וארשתיך לי לעולם" אני מתבונן בו מחדש, וממשיך לראות במשנת הרב קוק זצ"ל בתחום עבודת ד' של היחיד - בשורה חדשה. השיבה לארץ, התחייה, החזרה לעוז החיים הטבעיים מחייבת בירור מחודש לגבי נושאים רבים, והיענות לשינויים הגדולים שחלו בנו. קבוצת בחורים הוציאה אותו לאור, במהדורה רביעית מתוקנת ומועמדת מחדש, והדבר מאפשר לדון מחדש במשנת רבינו הגדול ובפרשנותה.

 

ערב מפגש עיון וציון 20 שנה לספרו של הרב שרלו "וארשתיך לי לעולם". האם התחדשה תורות ארץ ישראל ?