תשובות שניתנו באינטרנט בענייני חברה, מדינה וגאולה.

נכתב ע”י הרב יובל שרלו תשס"ה 2005

הוצאת ישיבת ההסדר פתח תקווה

פתח תקווה תשס"ה

 

תיאור

זה שנים משיב הרב יובל שרלו על שאלות הגולשים ברשת האינטרנט. השאלות בספר זה נאספו במטרה לנסות ולגבש תפיסה יהודית כוללת בשאלות הרבות שעולות על סדר יומה של החברה היהודית במדינת ישראת, החל בשאלת הפרט, דרך שאלות העוסקות ביחסיהן של מדינת ישאל ואומות העולם וכלה בשאלת חזון האומה. למרות מיעוט הספרים העוסקים במערכת המלאה של חיי מדינה, מנסה ספר זה לשאוב את המקורות הקיימים בתורה ובחז"ל ולהענות לאתגר הגדול שמציבות השאלות.