בספרו החדש, מבקש הרב תמיר גרנות הי"ו למצוא את "נשמת הסוגיה" - מה בעצם כתוב כאן? מהי תכלית הסוגיה? מהו העיקרון שמוליך אותה, מהו הדיבור הא-לוהי שמתגלה דרכה, מהו הערך המוסרי, המידה הטובה, המגמה, הרעיון או המהות המטאפיסית, שהיא חושפת וחותרת אליהם?

התשפ"ג 2023

תיאור

הספר "נשמת הסוגיה" הוא ספר שיעוריו של רה"י הרב תמיר גרנות על מסכת שבת. הספר עוסק במסכת שבת ובעיקר בנושאים: מהותה של השבת, המלאכות האסורות בה, ומלאכת הוצאה בפרט. חלק נכבד בספר תופס העיסוק וההגדרה של עולם מלאכות השבת, כלליו ועקרונותיו. מטרת עשרים ושמונה השיעורים שבספר היא להניח יסודות עיוניים לשלושת התחומים הללו, ובעיקר – לראות מתוך פרטי ההלכות והדיונים המורכבים בהלכות שבת את דמותה של השבת ומושגי היסוד שלה, ויתאחדו הפרטים לכללים ועקרונות.

הספר מבקש למצוא בכל סוגיה את "גוף הסוגיה". זאת על ידי קריאה מדויקת, פרשנות צמודת טקסט, ניתוח אנליטי זהיר וסידור המושגים, דרכה הוא מנסה לענות תשובה שלמה ובהירה לשאלה: מה כתוב כאן? נוסף על כך, ברקע, כפס קול מלווה, הספר מבקש לענות על שאלה נוספת, יסודית יותר: "מה בעצם כתוב כאן?" כלומר, מהי תכלית הסוגיה, מהו העיקרון שמוליך אותה, מהו הדיבור הא-לוהי שמתגלה דרכה, מהו הערך המוסרי, המידה הטובה, המגמה, הרעיון או המהות המטאפיסית, שהיא חושפת וחותרת אליהם? זוהי נשמת הסוגיה. נשמת הסוגיה לא מופיעה ממקורות חיצוניים, היא בוקעת ועולה מתוך הסוגיה עצמה, מקווי היסוד שלה, ממושגיה העיקריים, דרכם הספר מבקש להגיע למהותה הפנימית של הסוגיה.

הספר עוסק בעיקרו ב"גוף הסוגיה" וניתוחו הלמדני והטקסוטאלי, החל ממקור הסוגיה במקרא, עובר דרך מדרשי ההלכה, המשניות והתוספתא, דרך התלמוד הבבלי ולעיתים אף הירושלמי, וכלה בראשונים, תוך מתן דגש על רש"י, בעלי התוספות, הרמב"ם והרשב"א, בהם הספר מבקש להציג קו שיטתי במחשבתם בהלכות שבת. רוב השיעורים שבספר נחתמים בפרק קצר של 'נשמת הסוגיה'. תכליתו של הפרק להציע נקודה מרכזית, תמצית, שמצביעה על הכיוון של 'נשמת הסוגיה', על מגמתה, ואידך זיל גמור.

 

 

הספר "נשמת הסוגיה", חידושים על מסכת שבת | משמעות שם הספר