בית מדרש שערים מאפשר לתלמידיו למצוא את השער שדרכו יבחרו לבוא בברית עם ה' ועם תורתו. התוכנית נועדה לאפשר 'הרכבה אישית' לכל תלמיד, של מינוני מקצועות התורה השונים, בתרכובת מותאמת אישית.

 • בית מדרש שערים מאפשר לתלמידיו למצוא את השער שדרכו יבחרו לבוא בברית עם ה' ועם תורתו. תוכנית שערים נועדה לאפשר 'הרכבה אישית' לכל תלמיד, של מינוני מקצועות התורה השונים, בתרכובת מותאמת אישית. 
 • בית המדרש שערים שואף להצמיח  תלמידי חכמים בעלי ידע תורני מקיף ומקצועי, מומחים בתחומם, בעלי אופקי מחשבה ותרבות רחבים, אשר יבשרו בשורה של התחדשות רוחנית, תרבותית  וחברתית לעולם התורה ולעם ישראל כולו כרבנים, מחנכים, יוצרים או בכל תחום עשיה אחר.
 • בית המדרש שערים יפעל במתכונת של חבורות לומדות, מבררות ומשוחחות, בנושאי הלימוד ובסוגיות של עבודת ה' ותיקון הנפש, תוך הדגשה של האיכות הלימודית והנפשית המיוחדת המתרחשת בחבורה.
 • הלמידה תהיה יסודית ומקצועית, ותשלב עיון מעמיק עם תביעה לרכישת ידע מקיף על ידי לימודי בקיאות מונחים – איש איש בתחומו. מתודולוגית – הלמידה תשלב ישן וחדש: לימוד בדרכים המסורות לנו מדור דור, במסורת חז"ל, המפרשים והישיבות, מחד גיסא; ושימוש בכלים חדשים ובידע מדעי ותרבותי כדי להעמיק את הלימוד – מאידך גיסא.
 • השאיפה ליצירתיות וליצירה תהווה חלק מרכזי מההוויה הלימודית. התלמידים יעסקו בכתיבה תורנית ובדרכים נוספות של יצירה אישית ומשותפת, מתוך מגמה להצמיח אנשי תורה מקוריים ויצירתיים.
 • בית המדרש שואף ללמידה שיהיה בה מתח מפרה בין הקשבה פנימית ומודעות עצמית, מחד, ובין מודעות חברתית ואורינטציה ציבורית – מאידך. בבית המדרש שערים יוקצה זמן לחשיפה לתהליכי עומק תרבותיים, היכרות עם מפעלים ומוסדות חברתיים, מפגש עם אינטלקטואלים ואנשי רוח, וכל מה שיכול לתרום לצמיחה של אנשי תורה המעורבים בדעת עמוקה עם הבריות.
 • הנחת היסוד של התוכנית, כי לימוד תושב"ע בשנות הישיבה, מהווה מרכיב יסודי ובסיסי בבניית בניין התורה וביתו של כל תלמיד. על כן בסדרי בוקר, כל תלמידי שערים ילמדו תושב"ע, באחד משלושת המסלולים שיפורטו להלן. גיוון המסלולים בתושב"ע, יאפשר לכל תלמיד לבחור את העוצמה, המינון והאופי, של הלימוד המתאים לו.
  • גמרא עיון – הרב מאיר ליכטנשטיין
  • אשנב גמרא - הרב מאיר ליכטנשטיין
  • לימודי הלכה – הרב יובל וקסלר

(מסלולי הגמרא וההלכה, לא יחפפו מבחינת השיעורים, כך שיתאפשר לתלמיד ללמוד גם גמרא באחד המסלולים וגם הלכה).

 • אחה"צ, יתקיימו שני מסלולים מקבילים:
  • שער האגדה – הרב איל קהלני
  • שער התנ"ך – הרב איתמר אלדר
 • הלימוד בשערים – אגדה ותנ"ך – אחה"צ, יתאפשר בשני אופנים (כפי שיפורט להלן):
  • שער: תלמידים שיבחרו בשער האגדה או התנ"ך, כשער העיקרי שלהם.
  • אשנב: תלמידים שיבחרו בשער הגמרא, כשער העיקרי שלהם, ואגדה או תנ"ך ילמדו כלימוד משני.
 • שער האגדה והתנ"ך, יפעלו במתכונת מודולרית ארבע שנתית. כל שנה עומדת לכשעצמה, וביחד כולן, מהוות מערכת שלמה של היקף ועיון במקצוע התורה.
 • בד"ד - העשרה: בימ"ד שערים, פותח תוכנית העשרה (בימי חמישי אחה"צ). מטרתה של תוכנית ההעשרה להרחיב את אופקי התלמידים, להעניק להם כלים, הגותיים ונפשיים, שיוכלו להשתמש בהם בתחומי העיסוק השונים שאליהם יפנו (פירוט התוכנית בהמשך).

על 'בית מדרש שערים' מאת הרב איתמר אלדר