ישיבת אורות שאול, מקיימת תוכנית לימודי הלכה, שמטרתה הצמחת תלמידי חכמים, בעלי כושר מנהיגות, אשר יוכלו לשמש כרבנים ומורי הוראה בקהילות ישראל, באהבת תורה ויראת שמים, ברחבות אופקים וכישורים המתאימים למנהיגות קהילתית ואישית.

"נועם - אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימין זה לזה בהלכה"  (סנהדרין כד ע"א)

 • ישיבת אורות שאול, מקיימת תוכנית לימודי הלכה, שמטרתה הצמחת תלמידי חכמים, בעלי כושר מנהיגות, אשר יוכלו לשמש כרבנים ומורי הוראה בקהילות ישראל, באהבת תורה ויראת שמים, ברחבות אופקים וכישורים המתאימים למנהיגות קהילתית ואישית.
 • בראש תוכנית ההלכה, יעמוד הרב יובל וקסלר. בנוסף ילמדו בתוכנית ההלכה, רה"י הרב יובל שרלו, והרב גיל דביר.
 • במהלך הלימודים בתכנית במשך 4-5 שנים, בהתאמה אישית, ייבחנו התלמידים במסגרת מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל בנושאים הנדרשים לקבלת תעודת "יורה יורה".
 • אופן הלימוד יהיה בדגש על עיון בשיטות הפוסקים מהראשונים והאחרונים ועד פוסקי זמננו – ומתוך הבנת מקורות הדין ממקורות חז"ל – במשנה ובגמ'. למעוניינים תינתן האפשרות להרחיב ולעיין בסוגיות מעבר ללימוד הבסיסי.
 • בנוסף ללימוד במסגרת מבחני הסמיכה, תכנית הלימוד תכלול בע"ה מרכיבים נוספים לתלמידים אשר יחפצו בהוספה והשקעה בהרחבת העיסוק בהלכה:
  • לימוד בעיון והלכה נושאים אקטואליים ומורכבים שלא בחומר הבחינות לרבנות הראשית - גרות, בניית המשפחה ומניעת הריון ותחומים נוספים.
  • הרחבה בבקיאות לסוגיות הלכתיות מצויות שלא בחומר הבחינות - בעיקר מחלק אורח חיים לקראת חגים ומועדים ולימוד של נושאים גם מהמצוות התלויות בארץ, ברית מילה ועוד.
  • מפגשים ו'שימוש' עם ת"ח ומורי הוראה - החל מרבני הישיבה ובעיקר ראש הישיבה הרב שרלו. וגם רבנים ות"ח גדולים נוספים במפגשים מזדמנים סביב נושאי הלימוד.
  • שיעורים מעשיים בדברים הרלוונטיים - 'מראות', ארבעת המינים, סת"ם, תפילין ועוד.
 • תלמידי הלכה יוכלו להצטרף לאחת מתכניות הלימוד הנוספות בבית מדרש שערים – לימוד גמ' עיון, לימודי תנ"ך ולימודי אגדה – בהתאם לבניית מערכת אישית של התלמיד.
 • תוכנית לימודי ההלכה תורחב לתחומים נוספים שיעניקו לתלמידים כלים נוספים למנהיגות תורנית רבנית קהילתית: רטוריקה, גישור וייעוץ, סדרי הקהילה ועוד (בהתאם לגודל התוכנית).