תכלית השער להעמיד תלמידי חכמים בתנ"ך: המבקשים להתבונן בדבר ה' ביד משה וביד נביאיו, להבינו בכל כלי ההבנה המצויים ברשותנו – מסורתיים וחדשים, לרדת לעומקו, ולינוק ממנו חכמה, דעת ומוסר לימינו אנו.

  • תוכנית שער התנ"ך, שבראשה עומד הרב איתמר אלדר, תתפרש על פני ארבע שנים, אולם היא תהיה מודולרית כלומר שתהיה אפשרות להצטרף בכל שנה.
  • התוכנית תכלול עיסוק בחומש, נביא, פרשנות, מבואות ומסלול בקיאות.
  • במהלך השנים, יינתנו מבואות שונים מההגות הכללית ומן המחקר, להעמקה.
  • הלימוד ילווה גם במרכיב בקיאותי, שיכלול לימוד עצמי ושיעור מסכם.
  • מעיקרי התוכנית:

   

  שנה א

  שנה ב

  שנה ג

  שנה ד

  נושא 1: חומש ופרשנות (סדר+שיעור)

  בראשית (התמקדות ברש"י)

  שמות/במדבר (התמקדות ברשב"ם)

  ויקרא (התמקדות בראב"ע)

  דברים (התמקדות ברמב"ן)

  נושא 2: נביאים

  (סדר+שיעור)

  ישעיה

  ירמיה

  יחזקאל

  תרי עשר

           

  מבואות

  (סדרות)

  5 - תרגומים ונוסח המסורה (ליאור גוטליב)

  5 - המזרח הקדום (סיפורים ומיתוסים, חוקים, ספרות החכמה - נילי סמט), תיאולוגיה מדינית ופילוסופית, והקשר צבאי (ג'וש ברמן).

  שיטות פרשנות:

  5 – ביקורת המקרא הגבוהה

  3 - ארכיאולוגית, היסטורית, ריאלית (חגי משגב)

  1 – סוגים ספרותיים (גונקל, המושב בחיים)

  3 – קריאה צמודה (גלוי ומוצפן);

  1 – סטוקטורליזם)

           
   

ראש שער תנ"ך לשעבר, הרב איתמר אלדר, מדבר על החידוש והצורך בלימוד אינטנסיבי ורציני של התנ"ך ומשתף בהתרחשות בתוך בשער.