חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב 1. למה הקב"ה מוכיח את אברהם בתחילה על צחוקה של שרה. לכאורה אברהם לא ידע כי היא צחקה (כי היא צחקה בקרבה) וגם אם כן, מדוע הוא אחראי עליה? 2. הקב"ה ציווה על אברהם לעקוד את יצחק. עם זאת, מי שעצר את העקידה היה המלאך מדוע לא הקב"ה עצר את העקדה באופן ישיר? ואם מדובר במלאך, מדוע אברהם שמע לו לאחר שקיבל ציווי ישירות מהקב"ה לבצע את העקדה? כמו כן, מדוע המלאך מדבר בסיום פרשת העקידה שהוא נושא את נאום השם בגוף ראשון רוב תודות

תשובה

שלום וברכה


  • אינני חושב שמדובר בתוכחה לאברהם אבינו. הראיה לכך היא שלא אברהם עונה לשאלה זו. מדובר בהודעה לאברהם, כדי להבליט את העובדה שאכן מדובר בדבר מה שעקרונית הוא היה ראוי לצחוק, כי זה פלא עצום, אילולא היה מדובר בריבונו של עולם, שלא יפלא ממנו דבר.
  • אינני יודע מפני מה הציווי על העקידה נעשה בשם "אלוהים" והעצירה שלו על ידי מלאך שבא בשמו של "הוי"ה". אלו דברים עמוקים מאוד. ברם, אנו מוצאים הרבה פעמים במקרא שמלאך ה' הוא הוא המייצג של הקב"ה.

כל טוב